Breddeturn

Det er mange gode grunner til å starte på turn. Turntreningene legger vekt på motorisk utvikling gjennom å oppmuntre og inspirere de unge til å være i fysisk aktivitet. I turnhallen får barna utfordre seg med bevegelsestrening, styrketrening, apparattrening og lek. Fra man starter på turn vil man utvikle grunnleggende ferdigheter innenfor turnsporten.

Vi har delt inn vår forening etter alder, og planlegger treningene med grunnlag i motorisk utvikling.

  • I småbarnsalder 1-3 år jobber vi aktivt med konseptet Gymlek hvor foreldre og barn trener sammen. Der kombineres gymnastikkens grunnelementer med lek. Dette gir barn allsidig bevegelsestrening og stimulering av grovmotoriske ferdigheter som å gå, krype, løpe, hoppe, klatre, smyge osv.
  • Fra barna er 4 år går de over på partier med en hovedtrener og et team på 1-3 hjelpetrenere. Vi fortsetter med det grovmotoriske som å gå, krype, løpe, hoppe, klatre, smyge osv. og kombinerer dette med grunnelementer innen turn, innlæringsøvelser og gjennomføring for ruller, håndstående, hjul osv. Treningene har inspirasjon fra Idrettens Grunnstige og noen trenere velger å bruke dette som deres utgangspunkt.
  • Fra 7-12 år fokuserer vi mer på utvikling av koordinasjonsevnen og finmotorikken. I denne fasen jobbes det mye med repetering, det at øvelsene gjentas mange ganger, helt til de er automatisert. Dette kan til tider føles «kjedelig» for gymnastene, men for at det gode grunnlaget skal lages og utvikling til nye elementer skal skje mest forsvarlig, må vi igjennom dette. Vi jobber aktivt for å finne spennende øvelser og få gymnastene til å holde aktiviteten oppe også selv. Inspirasjon og utgangspunkt for treningene fortsetter å være Idrettens Grunnstige samt Salto som er en videreføring av IG for å gi barn og ungdom nye utfordringer og målsetninger
  • Fra 13 år fortsetter vi med grunntreningen og utøverne har mer egenansvar for treningen og utvikler treningen i samarbeid med trenerne. Salto blir brukt som utgangspunkt for ungdom og virkemiddel for å beholde barn og ungdom i foreningen vår.

 

Gymlek:


Gymlek 2-3 år:

Dette er partier for foreldre og barn uten ansvarlig trener. Hallen brukes til boltreplass og foreldre kommer ofte sammen og lager hinderløyper og utfordringer som barna kan utfordre seg på.

Gymlek 4 år:

På disse partiene er gymnastene delt inn i grupper av trenerteam og foreldre må vente på sidelinjen/ute av hallen. Treningene har et stort fokus på kombinasjon av gymnastikkens grunnelementer og lek. Dette gir barn allsidig bevegelsestrening og stimulering av grovmotoriske ferdigheter.

Gymlek 5 år:

På gymlek 5 år fortsetter fokuset på lek og grovmotorikk, men det legges også mer vekt på grunnleggende turnelementer og innlæring av disse i deløvelser. Foreldre vil her være utenfor turnhallen og det vil fokuseres på overgangen mellom lek og mer spesifikk trening. Treningen vil gjennom året være innom de fleste apparatene for å kjenne og føle på hvordan disse kan brukes.

Gymnastikk og turn:


Turnstige 6 år, turnstige 7 år, turnstige 8 år, turnstige 9 år:

På disse treningene fortsetter fokuset på lek og grovmotorikk, men det legges også mer vekt på grunnleggende turnelementer og innlæring av disse i deløvelser. Repetisjon vil være en større del av treningene, men fokuset på lek og lite køståing er prioritert. Apparatene vil bli brukt mer for innlæring av elementer og sammensetning av flere elementer.

Turnstige 10+ år:

På turnstigepartiene fra 10 års alder fortsetter grunntreningen, men det finmotoriske med teknikktrening vil komme mer i fokus. De grunnleggende turnelementer og innlæring av disse i deløvelser på stasjoner vil være hovedfokus. Repetisjon vil fortsette å være en større del av treningene. Apparatene vil bli brukt mer for innlæring av elementer og sammensetning av flere elementer og vi setter sammen elementer til øvelser eller oppvisninger.

RG for alle:

Åpent parti for alle som ønsker å trene rytmisk gymnastikk. Vi trener teknikk med ulike apparat, som ring, ball og tau. Fokus på kroppsteknikk, fleksibilitet, styrke og lek.

Parkour/Tricking:

Parkour er kunsten å komme seg fra A til B på den mest effektive måten. Det handler om å utfolde seg kreativt og tanken om at man kan bruke omgivelsene sine til å trene for å utvikle seg slik man ønsker. Resultatet av denne filosofien er fysiske bevegelser som løp, volter, hopp/sprang, sving, klatring og andre bevegelser tilpasset omgivelsene. I tillegg til denne treningen på flyt legges det vekt på tricking. Det er en blanding av kampsport, breakdance og turn, med røtter til sportkarate og kata/musical forms. Spark og slag blir blandet med volter, flips og skruer fra turn og dansebevegelser fra breakdance. Tricks blir utført for å vise estetiske kombinasjoner med «tricks».

NYTT AV ÅRET:

Voksenturn:

Dette er et tilbud for alle voksne over 18 år, med eller uten tidligere turnerfaring. Treningene vil ha fokus på koordinasjon, styrke og bevegelighet gjennom turn og basistrening. Trener vil selv være aktiv, men har ansvaret for treningens tema og oppsett av innlæring/stasjoner. Alle på partiet oppfordres til å hjelpe hverandre.

GYMNAESTRADA Amsterdam 2023:

World Gymnaestrada er DET største gymnastikk arrangementet. Det arrangeres hvert fjerde år omtrent som OL. Men fokuset for dette arrangementet er ikke på å vinne medaljer. Gymnaestrada handler om gruppeforestillinger/-oppvisniger – noen med hundrevis eller tusenvis av deltakere. Voksne og barn i alle aldre fra 13 år og opp opptrer. Land fra hele verden kommer sammen for å vise frem talentet sitt og kulturen i sine forskjellige land. Koreografien er designet både for å utfordre deltakerne og for å glede publikum. Rutiner utføres på forskjellige arenaer i vertslandet. Store gruppe rutiner er kjent som «masserutiner» som involverer hundrevis av gymnaster. Masserutinene blir ofte utført på store stadioner der tilskuere kan ta inn rutiner utført av gymnaster fra hele verden.

 

Innmelding/påmelding

Prisliste

 

Konkurranseturn

I vår forening er det på grunn av sikkerhet til gymnast/trener ikke mulig å melde seg inn på våre konkurransepartier. Her må man ha en grunntrening igjennom våre breddepartier før man kan få innpass om ønskelig ved bruk av opptakstreninger eller liknende.

Troppsgymnastikk

Troppsgymnastikk er en publikumsvennlig og allsidig lagidrett bestående av tre apparater. Tumbling og trampett engasjerer oss med spenstige, spektakulære og luftige svev mens frittstående viser oss samspill etter spennende musikk og rytmer, med artistiske bevegelser og akrobatikk.

Turn kvinner

Med en spennende kombinasjon av dristighet og eleganse jobber turn kvinner med utfordrende elementer i fire apparater – hopp, skranke, bom og frittstående. Det legges stor vekt på artisteri, fleksibilitet, kraft og ikke minst stil.

Turn menn

Styrke, hurtighet, kraft og bevegelighet kombinert med stil setter grenens identitet når gravitet og fysiske grenser utfordres i seks apparater – frittstående, bøylehest, ringer, hopp, skranke og svingstang.