Breddeturn

Det er mange gode grunner til å starte på turn. Turntreningene legger vekt på motorisk utvikling gjennom å oppmuntre og inspirere de unge til å være i fysisk aktivitet. I turnhallen får barna utfordre seg med bevegelsestrening, styrketrening, apparattrening og lek. Fra man starter på turn vil man utvikle grunnleggende ferdigheter innenfor turnsporten.

Vi har delt inn vår forening etter alder, og planlegger treningene med grunnlag i motorisk utvikling.

Konkurranseturn

Konkurransepartiene våre er ikke åpne for påmelding. Dette er partier som krever en grunntrening igjennom våre breddepartier før man kan få innpass. Opptak skjer ved bruk av opptakstrening eller liknende. Dette er et krav på grunn av sikkerhet for utøver og trener.