Treningsoppstart høst 2020

Vi planlegger oppstart ca 2 uker etter skolestart, men på grunn av nytt medlemssystem får ingen registrert seg ennå. Eksisterende medlemmer vil få tilbud om plass, og nye medlemmer vil få mulighet til å registrere seg når det nye systemet er på plass.

Konkurransepartiene starter opp etter beskjed fra trener.

Oppstartsdugnad!

Søndag 8. september er det oppstartsdugnad i turnhallen på Framnes. Turnhallen trenger jevnlig rengjøring, og noe av utstyret er litt opp i årene og trenger ekstra stell for å vare. For å holde utgiftene nede er dette en dugnadsjobb som vi håper alle foreldre og de største turneren kan ta del i.  Hovedmålet er å få rengjort gropa, skru fjærer under frittståendegulvet og støvsuge/fjerne hår fra matter og borelåser. I tillegg må det vaskes i det området som magnesiumbøtta står. Møt opp på Framnes søndag klokken 14. Hvor mye vi får gjort avhenger av hvor mange som kommer!

Vi ses!