Endringer i partinavn i dokumentet kan forekomme for å korrespondere med partinavn her på nettsiden.

 

Salplan Narvik vår 2021 per 19.01.21