For innmelding i Narvik Turnforening og påmelding til partiene må det sendes en e-post til medlem@narvikturn.no

E-post må inneholde:

 • Navn og fødselsdato gymnast
 • Navn, epost og tlf.nr. foresatte
 • Ønsket parti.

 

Partibeskrivelse og treningstider til hvert parti finnes øverst på siden under Partier.

NB! For å sikre rettferdig fordeling av ventelisteplasser, gyldig forsikring av gymnast, og for tiden restriksjoner pga covid-19, er det dessverre ikke mulighet for å teste/delta/se på trening uten at det er avtalt på forhånd.

 

GENERELL INFORMASJON OM TRENINGSÅRET I NTF:

 • Høstsemester: Oppstart ca. 2 uker etter skolestart, avslutning etter julemønstring i desember.
 • Vårsemester: Vanligvis er det oppstart ved skolestart etter juleferien, og avslutning av treningsåret etter 17.mai.
 • Som hovedregel følger vi skoleruten, dvs treningsfri i skoleferier som høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og røddager. Konkurranseparti forholder seg til informasjon fra egne trenere.

 

INFORMASJON OM FAKTURA/PRISER:

 • Medlemskontigent: 250 kr pr år, fast sum som faktureres måneden etter innmelding. Dekker bl.a. forsikring av gymnast.
 • Partiavgift: Partispesifikk, faktureres ved innmelding på parti, og deretter ved oppstart av nytt semester (januar og august/september).
 • Prøvetimer: Etter registrering i medlemssystemet kan gymnasten prøve trening 2 ganger. Etter dette regnes gymnasten som påmeldt, og faktura må betales. Evt utmelding i prøveperiode må sendes på epost innen 2 uker – se kontaktinformasjon under. Utsendt faktura vil da slettes.
 • Ikke betalt faktura: Vi gjør oppmerksom på at dersom faktura ikke er betalt ila semesteret, får man ikke automatisk plass på neste semester.
 • Søskenmoderasjon: Det gis søskenmoderasjon (30% på barn 2, 50% på barn 3, 4 osv). Etter at medlems- og partiavgift er betalt, send e-post til okonomi@narvikturn.no med informasjon om gymnast og partitilhørighet, samt bankkontonummer som søskenmoderasjon skal refunderes til.

Prisliste