Styret i Narvik Turnforening 2021-2022

Cato Fredriksen

Styrets leder

E-post: cato@2c2.no
Mobil: 906 14 930

Oda Holmstad

Styremedlem

Mobil: 40193511

Petter Santi

Styremedlem

E-post: petter_santi@hotmail.com
Mobil: 992 76 218

Line Vesterheim

Styremedlem

Arrangementskontakt 2

E-post: line.t.vesterheim@gmail.com
Mobil:

Elisabeth Martinsen

Styrets nestleder

Arrangementskontakt 1

E-post: stevner@narvikturn.no
Mobil: 915 24 222

Ragnhild M. Naustvik

Styremedlem

E-post: ragnhild_naust@hotmail.com
Mobil:

Marianne Uteng

Styremedlem

Medlemsansvarlig 1

E-post: utengmarianne2@gmail.com
Mobil: 922 41 836

Thea Lischner

Styrets ungdomsrepresentant

E-post: thea.lischner@gmail.com
Mobil:

Irmelin Johannessen

Vara til styret

Medlemsansvarlig 2

E-post: irmelin.johannessen@gmail.com
Mobil:

Valgkomité

Petter Santi

Medlem valgkomité

Elisabeth Martinsen

Medlem valgkomité

Irmelin Johannessen

Medlem valgkomité

Kontrollutvalg

Tore Nysæter

Leder kontrollkomité

Anne Edorsen

Medlem kontrollkomité

Maria Strømberg Martinussen

Vara kontrollkomité