Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Årsmøte 2021 ble avholdt tirsdag 23. mars 2021, digitalt over Teams. Her følger protokoll og relevante dokumenter fra møtet.

SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTE 2021