Årsmøte 2020 ble avholdt tirsdag 21. april, digitalt over Teams. Her følger protokoll og relevante dokumenter fra møtet.