Informasjon om klubben

Stiftet 07.10.1900

Organisasjons nr: NO983894615 MVA

Idrettens verdier:
Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Narvik Turnforening skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrat, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Adresser:
Besøksadresse: Bjørnsonsvei 1, 8515 Narvik
Postadresse: Postboks 181, 8503 Narvik

Mail: post@narvikturn.no