Innmelding i Narvik Turnforening gjøres hos Norges Idrettsforbund:

Link til innmelding i Narvik Turnforening
Til info:

Det er anbefalt å gjøre innmelding via nettleser på PC da enkelte har opplevd feilmeldinger ved innmelding via mobilens nettleser.

Treningsåret i Narvik Turnforening

  • Høstsemester: Oppstart ca. 2 uker etter skolestart, avslutning etter julemønstring i desember.

  • Vårsemester: Vanligvis er det oppstart ved skolestart etter juleferien, og avslutning av treningsåret etter 17.mai.

  • Som hovedregel følger vi skoleruten, dvs treningsfri i skoleferier som høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og røddager. Konkurranseparti forholder seg til informasjon fra egne trenere.

Faktura- og prisinformasjon

  • Medlemskontigent: 250 kr pr år, fast sum som faktureres måneden etter innmelding. Dekker bl.a. forsikring av gymnast.

  • Partiavgift: Partispesifikk, faktureres ved innmelding på parti, og deretter ved oppstart av nytt semester (januar og august/september).

  • Prøvetimer: Etter registrering i medlemssystemet kan gymnasten prøve trening 2 ganger. Etter dette regnes gymnasten som påmeldt, og faktura må betales. Evt utmelding i prøveperiode må sendes på epost innen 2 uker – se kontaktinformasjon under. Utsendt faktura vil da slettes.

  • Ikke betalt faktura: Vi gjør oppmerksom på at dersom faktura ikke er betalt ila semesteret, får man ikke automatisk plass på neste semester.

  • Søskenmoderasjon: Det gis søskenmoderasjon på treningsavgift (30% på barn 2, 50% på barn 3, 4 osv). Etter at medlems- og partiavgift er betalt, send e-post  til okonomi@narvikturn.no med fullt navn på gymnast og partitilhørighet, samt bankkontonummer som søskenmoderasjon skal refunderes til.