Innmelding i Narvik Turnforening gjøres hos Spond:

Det er nå åpnet for innmelding for 2022/2023.

Narvik Turnforening vil fra høsten 2022  benytte Spond som system for medlemshåndtering og innmelding. Innmelding skal heretter skje via Spond, så trykk direkte på Spond, eller bruk knappen «Innmelding».


Hva skjer etter innmelding?

Etter innmelding vil gymnasten motta en invitasjon i Spond. Dette er bekreftelse på plass på det aktuelle partiet. Det vil ikke være mulig å møte på trening før denne invitasjonen er mottatt fra Narvik Turnforening.

Treningsåret i Narvik Turnforening

  • Høstsemester: Oppstart ca. 2 uker etter skolestart, avslutning etter julemønstring i desember.

  • Vårsemester: Vanligvis er det oppstart ved skolestart etter juleferien, og avslutning av treningsåret etter 17.mai.

  • Som hovedregel følger vi skoleruten, dvs treningsfri i skoleferier som høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og røddager. Oppdatert kalender/oversikt over treninger finnes enklest i Spond.

Faktura- og prisinformasjon

  • Medlemskontigent: 300 kr pr år, fast sum som faktureres måneden etter innmelding. Dekker bl.a. forsikring av gymnast.

  • Partiavgift: Partispesifikk, faktureres ved innmelding på parti, og deretter ved oppstart av nytt semester (januar og august/september).

  • Prøvetimer: Etter registrering i medlemssystemet kan gymnasten prøve trening 2 ganger. Etter dette regnes gymnasten som påmeldt, og faktura må betales. Eventuell utmelding i prøveperiode må sendes på epost innen 2 uker til medlem@narvikturn.no. Utsendt faktura vil da slettes.

  • Ikke betalt faktura: Vi gjør oppmerksom på at dersom faktura ikke er betalt ila semesteret, får man ikke automatisk plass på neste semester.

  • Søskenmoderasjon: Det gis søskenmoderasjon på treningsavgift (50 % fra og med søsken nummer 2). Etter at medlems- og partiavgift er betalt, send e-post  til okonomi@narvikturn.no med fullt navn på gymnast og partitilhørighet, samt bankkontonummer som søskenmoderasjon skal refunderes til.