Forsikring og skademelding

Norges gymnasiast- og turnforbund (NGTF) har tegnet kollektiv ulykkesforsikring for alle lag/grupper/kretser som er medlem i NGTF i Gjensidige.

Forsikringsbevis og -vilkår NGTFDersom det oppstår skade på våre medlemmer i aktiviteter i regi av Narvik Turnforening, bør det skrives skademelding. Skademelding skjer direkte til forsikringsselskapet, og gjøres av den skadelidde eller dens foresatte.