FOR TRENERE

Politiattest

  1. Jobben som trener krever barneomsorgsattest. Fyll inn BEKREFTELSE PÅ FORMÅL MED POLITIATTEST Lovhjemmelen er:
    1. Politiregisterforskriften § 34-1: For personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for frivillige organisasjoner som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming
    2. Politiregisterforskriften § 34-13: For personer som i samarbeid med det offentlige skal arbeide eller ha oppgaver knyttet til trening for barn utenfor frivillige organisasjoner, og hvor oppgavene innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.
  2. Få underskrift av Marthe Sommerset. Avtale kan gjøres på tlf 951 64 755.
  3. Du kan enten fylle ut på papir og sende i posten, eller søke digitalt SØKNAD OM POLITIATTEST.PDF  SØK POLITIATTEST PÅ NETTET
  4. Fremvis attest til Marthe Sommerset.

Trenerattest

Alle trenere i NTF skal ha trenerattesten for aldersgruppen de er trenere for!

Ta trenerattesten