FOR TRENERE

Politiattest

  1. Jobben som trener krever barneomsorgsattest. Fyll inn BEKREFTELSE PÅ FORMÅL MED POLITIATTEST Lovhjemmelen er:
    1. Politiregisterforskriften § 34-1: For personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for frivillige organisasjoner som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming
    2. Politiregisterforskriften § 34-13: For personer som i samarbeid med det offentlige skal arbeide eller ha oppgaver knyttet til trening for barn utenfor frivillige organisasjoner, og hvor oppgavene innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.
  2. Få underskrift av Line Vesterheim/Cato Fredriksen
  3. Du kan enten fylle ut på papir og sende i posten, eller søke digitalt SØKNAD OM POLITIATTEST.PDF  SØK POLITIATTEST PÅ NETTET
  4. Fremvis attest til Line Vesterheim.

Trenerattest

Alle trenere i NTF skal ha trenerattesten for aldersgruppen de er trenere for!

Ta trenerattesten