HVA ER SKADEFRI?

Formålet er å forebygge skader og andre helseproblemer i idrett, med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og skadeforebyggende tiltak.

SKADEFRI er en del av Senter for idrettsskadeforskning som ble etablert ved Norges idrettshøgskole i mai 2000. Senteret er et tverrfaglig forskningsmiljø med både idrettsfaglig og medisinsk kompetanse. Senter for idrettsskadeforskning er i dag anerkjent som et av verdens ledende forskningsmiljø innenfor idrettsmedisin og drives i nært samarbeid med Olympiatoppen.

Verktøyene vi bruker i SKADEFRI for å gjøre kunnskap om idrettsskader og forebyggingen av dem lett tilgjengelig er: