ÅRSMØTE 2024

Tirsdag 9.april 2024
Kl. 19:00
Sted: Auditoriet på Narvik Ungdomsskole

Saksliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene

2. Valg av dirigent

3. Valg av referent

4. Valg av to representanter til å underskrive protokollen

5. Godkjenne forretningsorden

6. Godkjenne innkalling

7. Godkjenne sakslisten

8. Behandle årsberetning for 2023

9. Behandle regnskap for 2023

10. Øvrige saker

            10.1 Ny Lovnorm for idrettslag

            10.2 Honorar styremedlemmer

11. Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift

            11.1 Fastsettelse av medlemskontingent

            11.2 Fastsettelse av treningsavgifter

12. Vedta budsjett for 2024

13. Behandle idrettslaget organisasjonsplan

14. Valg

            14.1 Styre

            14.2 Kontrollutvalg

            14.3 Representanter til representasjon

            14.4 Valgkomité

Referat foreldremøte NTF 01.09.22

Innkalling til årsmøte i Narvik Turnforening 2021