Oppføringer av Rikke Bjerke

Julemønstring 04.12.2021

◊ JULEMØNSTRING 04.12.2021 ◊ Vi gleder oss stort til å kunne invitere til årets julemønstring lørdag 4. desember 2021! Endelig kan vi igjen åpne dørene og dele vår turnglede med […]

ÅPEN HALL 02.10.21

Narvik Turnforening inviterer til åpen turnhall for ALLE i ALLE aldre! Lørdag 02.10.21 klokken 11:00-13:00   I forbindelse med åpningen av Norge og NIFs kampanje #tilbaketilidretten starter vi med ÅPEN […]

Kort info om oppstart – høst 2021

Oppstart planlegges til uke 36. Salplan med treningstider legges ut her på hjemmesiden vår (treningstilbud – treningstider) så fort den er klar. Alle gymnaster som var medlem vår 2021 flyttes […]

Oppdateringer våren 2021

Vi er godt inne i vårt andre år med Covid-19 og vi som forening har jobbet aktivt under hele perioden for å skape gode og sikre treningsmuligheter for våre gymnaster. […]

Velkommen til årsmøte

Velkommen til dagens årsmøte!   Klikk HER for å logge deg på dagens årsmøte kl 18:00.     Her er linken slik at du kan kopiere om nødvendig: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmI5ZjA1ZGQtMTY4ZC00ZjY5LThmZmUtODY3YWI5OWQ4Yjc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2253a961c9-e0de-456e-b8af-c664fe63dfac%22%2c%22Oid%22%3a%22e4ae1773-a245-42ac-b988-a692159e1f3a%22%7d