ARKIV

Treningssamling for apparatturn jenter i Narvik 05. og 06. juni

I forbindelse med KM som vi arrangerer i Narvik 04. og 05. juni blir det også arrangert treningssamling for apparatturn jenter. Denne vil starte opp direkte etter finalene på søndag. […]

🏆 Velkommen til KM i apparatturn i Narvik- juni 2022! 🏆

I samarbeid med NGTF ønsker Narvik Turnforening velkommen til krestmesterskap i apparat-turn for kvinner og menn, samt aspirantoppvisning.

ÅPEN TRENING lørdag 02.04.2022

Lørdag tilbyr Narvik Turnforening 2 gratis treningsmuligheter. Fra klokken 11 er det mulighet for trening med fokus for tøying for alle barn mellom 8 og 14 år.

Vi ønsker velkommen til et nytt år med nye muligheter!

Den nye hallen er nå kjent for de fleste og vi har fortsatt vår iherdige jobb med å holde den ren og smittefri. Det er fortsatt begrensninger på partistørrelse og smittevern, men vi har brukt julen og deler av det nye året til å gjøre oss best mulig forberedt til å ta opp aktiviteten i hallen igjen.

Den nye salplanen med nye treningstider er nå ute og vi legger også ut treningstidene under de respektive partiene sine faner. Vær oppmerksom på at noen av partiene er delt opp og noen partier er nye – så sjekk en ekstra gang på hvilket parti man er oppsatt og deretter hvilke treningstider man har. Vi fortsetter å forsiktig ta inn nye medlemmer der vi kan.

En spennende nyhet er at vi nylig har fått Rikke Bjerke inn i en prosjektstilling som daglig leder og trener. Hun har selv vært aktiv gymnast på høyt nivå  i 13 år, som trener og dommer i over 10 år og hun sitter som varamedlem i NGTFs Forbundsstyre. Hun har bakgrunn som fysioterapeut, personlig trener m.m. og har tidligere jobbet som konsulent i Olympiatoppen Nord som teknikk/motorikk trener og kursholder. Vi gleder oss til å utvikle oss videre som turnforening med Rikke på laget!

Husk å jevnlig les igjennom og hold deg og dine oppdatert på smittevernreglene. Kom forberedt, hold orden og viktigst av alt…

Hold deg hjemme om du ikke føler deg bra!

Eventuelle spørsmål, tilbakemeldinger og ønsker om å hjelpe til rettes til post@narvikturn.no

Hva betyr det så for Narvik Turnforening å ha en ny turnhall på denne størrelsen?

Narvik Turnforening er, med sine ca 350 medlemmer, Narvik sin største barneidrettsforening. Den gamle turnhallen var blitt for liten og vi var avhengige av å leie tennishallen for å tilby trening til alle våre medlemmer. Den nye turnhallen innebærer at vi har plass til alle våre medlemmer på en lokasjon, og vi har utvidet med nytt utstyr som gir nye treningsmuligheter. Den nye turnhallen gir oss også muligheter for å utvide medlemsmassen, og vi forventer å kunne tilby plasser til de 50 på ventelisten i 2021. Enda mer gledelig er det at vi kan arrangere konkurranser, julemønstring og stevner i vår nye storstue! Og vi skal ikke lenger flytte utstyr mellom turnhallen og Idrettens Hus for hvert arrangement vi skal ha – med den slitasjen det har på både utstyr og folk!

Trening og corona

Oppdatert 30.08.20

Her finner du informasjon vedr. trening og smittevern fra Norges Turnforbund. Vi ønsker at alle utøvere setter seg godt inn i hvilke smittevern tiltak som gjennomføres. Trenerne vil veilede hver gruppe, men fint om alle har gått gjennom dette på forhånd. Vi ser frem til å komme i gang igjen!

Kjære turner og kjære turnvenner – et annerledes turnår er snart slutt.

Vi legger nå bak oss et år som har vært spesielt på mange måter, også for Narvik Turnforening. 2020 startet med optimisme, og vi så frem til turntreninger og treningssamlinger, til stevner og konkurranser, og ikke minst lokale arrangement der gymnastene kunne vise fram det de har lært. Som alle vet, ble ikke året helt som planlagt. 2020 har vært preget av uforutsigbarhet, og det som smertet mest var nedstengingen av idretten i mars som varte i flere måneder.

Året har heldigvis ikke bare vært preget av pandemi og koronatiltak. Sakte men sikkert har vi kunnet starte opp aktivitet igjen, og i november i år flyttet vi inn i ny turnhall. En flott dugnadsånd preger turnforeningen, og fra vi fikk nøklene til den nye turnhallen til første trening ble gjennomført gikk det under en måned. En gruppe på omtrent 10 mennesker var dedikerte snekkere i 3 uker. Deretter stilte mange opp og sikret flytting av utstyr fra den gamle hallen og innredning i den nye hallen i løpet av ei helg. Fantastisk hva vi får til sammen!

Hva forventer vi at 2021 skal bringe med seg?

Styret er forberedt på at vi fortsatt må forholde oss til Covid-19, men vi har og vil fortsatt ha høyt fokus på å tilrettelegge for et best mulig treningstilbud i trygge rammer. Vårt viktigste mål som forening er å tilby aktiviteter til barn og unge – både til de som ønsker å satse og utvikle sitt talent og til de som ønsker å delta i en organisert idrett. Vi jobber nå for fullt med å planlegge 2021 – ny hall betyr nye treningstider, nye partier, og mange spennende muligheter. Narvik Turnforening har også ansatt egen trener, som både vil jobbe med å tilrettelegge for dagens medlemmer, og i tillegg legge til rette for et samarbeid med andre idrettsgrener. Vi tror våre trenere kan tilby etterlengtet basistrening til de som trener fotball, slalom, hockey og andre idretter i byen vår.

Til slutt vil vi vil takke alle gymnastene, alle trenerne, alle foresatte, alle sponsorer og samarbeidspartnere, og ikke minst alle ildsjeler i foreningen som har stått på for oss og bidratt i 2020. Vi hadde ikke klart dette uten dere! Vi håper det fins dugnadsgnist igjen, slik at det i 2021 skal være mulig for turnforeningen å arrangere både KM, Pokalkonkurransen og Julemønstringen. Vi har iallfall fått lokaler som gir oss alle muligheter!

På vegne av styret i Narvik Turnforening ønskes dere alle en riktig god jul

Velkommen
I dag starter Narvik turnforening et nytt turnår – velkommen!
Vi gleder oss til å fylle hallen med unger igjen og har vasket, spritet, støvsugd og rengjort etter alle kunstens regler. Med de begrensninger som samfunnssituasjonen gir har vi ikke muligheter til å ha veldig mange unger pr parti. Eksisterende medlemmer er overført til korrekte partier etter alder og vi har forsiktig tatt inn nye medlemmer etter henvendelser på medlem@narvikturn.no. Ventelisten teller nå i overkant av 40 personer – vi gjør fortløpende evalueringer for å se om det er plass til flere eller om vi må justere ned. Vi er trangbodd, den nye hallen er ikke klar, timeplanen er presset og gjennomføringen av treninger må skje i henhold til et strengt reglement. Sammen får vi det til! Respekter reglene, hold orden og hold deg hjemme om du ikke føler deg bra. Turnforeningen er foreldredrevet – eventuelle tilbakemeldinger, spørsmål eller ønsker om å hjelpe til rettes post@narvikturn.no.
LYKKE TIL SMÅ OG STORE GYMNASTER!

OPPTAK NYE MEDLEMMER HØST 2020

Det åpnes nå opp for opptak av nye medlemmer i NTF. Pga nytt medlemssystem er ikke elektronisk påmelding på plass enda. Det vil si at alle som ønsker å melde barnet inn i NTF må sende mail til medlem@narvikturn.no med følgende info: Fullt navn og fødselsdato på barn, adresse, navn/tlf/epost til foresatte og ønsket parti. Merk mail med INNMELDING.  

Det må påregnes noe svartid på mail, og etter all sannsynlighet vil ikke tildeling av plass til nye medlemmer påbegynnes før tidligst i uke 36. Per i dag jobber vi med å tilpasse partier og treningstider, også mtp koronarestriksjoner, og det må forventes at det tar litt tid før vi klarer å få en oversikt og tildele plasser til de på venteliste. Dette arbeidet er høyt prioritert, og vi håper å raskt kunne komme tilbake til dere med status på plasstildeling. 

Salplan Høst 2020

Vanlig trening starter mandag (31. august 2020)

Salplanen og treningstider er tilgjengelig her:

https://www.narvikturn.no/salplan/