Velkommen til Narvik og NNM i apparatturn 2023!

Nå er alt klappet og klart for en nydelig turnhelg i Narvik igjen.

Vi gleder oss masse til å se hva gymnastene har trent beinhardt på den siste tiden og vil vise fram for oss i helgen, to dager med masse herlig turn! 

Nyt helgen, og masse lykke til alle gymnaster. 

Konkurranse

Leder Narvik Turn:                 Cato Fredriksen             906 14 930
Spørsmål vedr påmelding:     Line Vesterheim            951 56 320
Arrangementskontakt:            Silje Olsen                      944 36 303


Eventuelle spørsmål kan også sendes pr e-post til post@narvikturn.no

Før konkurranse – Informasjon til lag og foreninger

NNM er Nord-Norsk Mesterskap i Turn kvinner og Turn menn. Parallelt kjøres det oppvisning for aspirantene.

JENTER/KVINNER:

 • Aspirant jenter (oppvisning) 9-10 år
 • Rekrutt jenter 11 år
 • Rekrutt jenter 12 år
 • Kvinner klasse I 13-14 år
 • Kvinner klasse II 15-16 år
 • Kvinner klasse III 17år og eldre

GUTTER:

 • Aspirant gutter (oppvisning) 9-10 år
 • Rekrutt gutter 11-12 år
 • Menn klasse I 13-14 år
 • Menn klasse II 15-16 år
 • Menn klasse III 17år og eldre

Alle som deltar i konkurranser i regi av NGTF skal ha gyldig konkurranselisens (utvidet forsikring) fra og med det året gymnasten fyller 11 år.

Se mer informasjon om konkurranselisens her.

Følger NGTF´s til enhver tid gjeldende reglement og bestemmelser.

 • Reglement for Turn Kvinner finner du her.
 • Reglement for Turn Menn finner du her.

BARNEIDRETT:
Alle arrangementer, arrangører og deltakere skal til enhver tid følge gjeldende bestemmelser for
barneidrett. Mer om dette kan du finne her.

Musikk sendes til stevner@narvikturn.no innen 01.april 2023

For best mulig resultat, bør lydfilen sendes i format mp4, m4a eller wav (mp3 kan gi dårligere lyd).

Det MÅ sendes en fil pr utøver. Filen merkes med gymnastens navn.

Vi tilbyr overnatting på Narvik Ungdomsskole som ligger i tilknytning til Parken Flerbrukshall.
Max antall pr klasserom er 15 personer inkludert en reiseleder. Det må være minst en reiseleder pr
klasserom.

Ellers anbefaler vi Scandic Narvik. Booking kan gjøres direkte til hotellet på tlf 769 61 400

For tilreisende:

Vi serverer enkel kveldsmat fredag kveld, frokost lørdag og søndag.

LUNSJ:

Det vil være mulig og bestille lunsj til begge dagene.
Lunsjpakken inneholder ½ baguett, en frukt og en drikke.

BANKETT:

Det er felles middag/bankett lørdag kveld i aulaen ved Narvik Ungdomsskole.

Påmelding gjøres gjennom vedlagte skjema innen 26.mars 2023.
Skjema finner du her

Samlet faktura sendes til klubb etter påmeldingsfristen.

Leder Narvik Turn:                 Cato Fredriksen             906 14 930
Spørsmål vedr påmelding:     Line Vesterheim            951 56 320
Arrangementskontakt:            Silje Olsen                      944 36 303


Eventuelle spørsmål kan også sendes pr e-post til post@narvikturn.no

Noen viktige tidsfrister