Narvik Turnforening trenger nytt frittståendefelt for å kunne hente større konkurranser til vår storstue. Dette er noe vi ønsker å få til, og har derfor startet «prosjekt nytt frittståendefelt».

Gjennom Samfunnsløftet 2023 har vi mottatt hele 400.000,- til dette prosjektet. Det gjør at prosjektet nå er i havn med 1/3 av finansieringen, og feltet kan legges i bestilling.

Onsdag 5.juli var banksjef i Sparebanke1 Nord-Norge avd. Narvik innom hallen under vår Sommerturnskole og overrakte sjekken som bevis for tildelingen.

 

Tusen takk til SpareBank1 Nord-Norge og Samfunnsløftet for støtten.