Leder for møtet: Line Vesterheim

Tilstede: Foreldre for ca 30 gymnaster representert

Referent: Stine StrømsnesLitt om NTF:

 • Antall medlemmer pr 2022: 377
 • Foreldredrevet forening
 • Faste, betalte ansatte: administrativ leder (ansatt i 50 % stilling) og 1 trenerressurs (ansatt i 100 % stilling)
 • Trenere får honorar pr time
 • Styret fastsettes (ved valg) på årsmøtet. Honoreres med 3,000,- til 10.000,-

Barneidrett:

NTF kan tilby aktiviteter for barn fra 2 år. Inntil barna blir 4 år er treningen foreldrestyrt. Fra 4-årsalderen vil treningen bli trenerstyrt, men det er ønskelig at foreldre kan bidra når trener har behov for dette.

 

Tilbud og priser:

NTF kan tilby både breddepartier og konkurransepartier.

 • Breddepartiene består av gymlek, turnstige, freerun og voksenturn
 • Konkurransepartiene består av tropps- og apparatturn for kbinner og menn.
 • I løpet av høsten 2022 håper vi å kunne starte opp med SALTO og Idrettens grunnstige i tillegg.

 

Medlemskontigen:

Alle medlemmer i NTF må betale en medlemskontigent på 250,-. Dette er en kollektiv ulykkesskadeforsikring som avgiften dekker medlemmer i klubber tilsluttet NGTF, og er et krav for at gymnasten skal få oppholde seg i turnhallen. Denne faktureres på begynnelsen av høstsemesteret.

 

Konkurranselisens:

Alle som deltar i arrangement hvor det konkurreres i et av NGTFs offisielle konkurransereglement må løse konkurranselisens (utvidet forsikring for konkurranseutøvere) for å kunne delta. Denne kommer i tillegg til medlemskontigent. For barn i alderen 9-12 år er prisen pr i dag 200,- pr år, mens fra det året barnet fyller 13 år øker prisen til 500,-.

 

Treningsavgift:

Alle gymnaster vil også få en faktura på en gradert treningsavgift avhengig av antall treningstimer pr uke. Denne faktureres 2 ganger pr år.

 

Deltakeravgift:

Deltakeravgift for konkurranser og stevner som gymnasten skal være med på vil komme i tillegg.


Turnåret i NTF:

For breddepartiene gjelder følgende rytme:

 • Sesonstart: første uken av september
 • Juleferie etter julemønstringen
 • Oppstart etter jul: 2. uke av januar
 • Sesongavslutning: 16. mai

Konkurransepartiene har egne retningslinjer som avgjøres i dialog med trenerne.


Innmelding/utmelding:

Innmelding gjøres på nettsiden narvikturn.no. Her kan det oppstå ventelister avhengig av etterspørsel og tilgjengelige plasser på partiene. Du vil derfor motta en invitasjonslink til påmelding når det er ledig plass på ønsket parti.

 

Gymnaster som allerede er medlemmer i foreningen vil overføres til neste semester/år dersom det ikke sendes utmelding. Merk at det er krav til oppgjør av utestående beløp før automatisk tildeling av plass neste sesong.

 

Ved arrangementer anses påmelding som bindende etter påmeldingsfrist.

 

Overgang mellom partier:

Overgang mellom partier skjer etter avtale med trenerne. NTF vil prøve å sikre at alle gymnaster får utfordringer tilpasset sitt nivå. Det vil derfor kunne skje at yngre gymnaster inviteres til et parti med eldre barn dersom barnet utmerker seg ved sine ferdigheter.

 

For rekruttering til konkurransepartiene arrangeres det jevnlig prøvetreninger, men av sikkerhetsgrunner er det krav om at grunnleggende ferdigheter må være på plass.

 

Dugnad:

Foreldredugnad må påregnes fordi NTF er en foreldredrevet forening. Dugnadsplikten gjelder alle partier:

 • Julemønstring
 • Renholdsdugnad
 • Sporadisk salg av artikler – for tiden sokker fra Bamboosa

 

Ellers oppfordres foreldre til å delta aktivt:

 • Bidra med kunnskap som du innehar for å hjelpe NTF (web-kyndig, kokk, sanitet, pellementmaker, renhold etc)
 • Bidra i arrangementskomiteer (organisere, rydde, rigge, arrangere)
 • Foreldrekontakt – alle partier må ha minst 1, men ønskelig med 2 – oppgave er å fordele oppgaver ved arrangementer
 • Styrearbeid gjennom å melde seg til styreverv

 

Dugnader i tillegg for alle foreldre på konkurransepartier:

 • Pokalkonkurranse tropp
 • Kretsmesterskap
 • NNM

NB: Ved store arrangemneter i foreningen må det påregnes bidrag fra alle partier.

 

Innsats fra foreldre til barn på de aller yngste partiene:

 • For partier der barna er under 4 år er det nødvendig med bistand på trening
 • Bistand til opprydding etter trening
 • Kakebidrag til julemønstring og /eller andre arrangement

 

Innsats fra foreldrekontaktene:

 • Administrere informasjonsflyt i forbindelse med arrangement
 • Være bindeledd mellom trener/forening og foreldregruppe
 • Fordele arbeidsoppgaver i forbindelse med arrangementer

 

Alle foreldre må huske:

Alle som er på trening må være medlemmer for å delta på grunn av forsikringer.

 

Søsken kan ikke leke i hallen under trening.

 

Tilskuere til treningene skal kun involveres på forespørsel fra trener. Hold avstand til apparater og tjukkaser.

 

Innspill som omhandler partiet eller treningene skal til styret og/eller treneransvarlig via foreldrekontakt.
Husk at vi har veldig mange unge trenere som ikke skal måtte ta imot negative tilbakemeldinger/kritikk fra foreldre når de er på jobb. Ros kan derimot gis direkte i uendelige mengder!

 

Skal du reise i regi av NTF med ansvar for gymnaster skal du inneha gyldig politiattest.

 

Årlige arrangementer:

Husk: Alle arrangementer er avhengige av foreldreinitiativ.

 • Julemønstring: (alle foreldrekontakter i arrangementskomitee)
 • Våravslutning: arrangeres eventuelt av partiet selv
 • Barnekretsturnstevne: egen påmelding på våren
 • Treningssamlinger

 

Troppsturnere:

 • Pokalkonkurranse arrangeres årlig
 • KM og NNM på rundgang i regionen

 

Apparatturnere:

 • KM og NNM på rundgang i regionen

 

Datoer som er verdt å merke seg:

 • 10. oktober 2022: Salgsdugnad – utdeling av produkter fra Bamboosa
 • 03. desmeber 2022: Julemønstring