Kort info om oppstart – høst 2021

Oppstart planlegges til uke 36.

Salplan med treningstider legges ut her på hjemmesiden vår (treningstilbud – treningstider) så fort den er klar.

Alle gymnaster som var medlem vår 2021 flyttes automatisk over til høstpartiene.

Opptak av nye medlemmer starter opp i neste uke.

 
** For å unngå feilfakturering må alle de som IKKE skal fortsette sende mail til medlem@narvikturn.no. Merk mail med UTMELDING, skriv ned navn og fødselsdato på barn + hvilket parti gymnasten tilhørte i vår.


For informasjon utover høsten ber vi dere om å følge med her på våre hjemmesider, NTF sin FB side, FB gruppen «NTF Turnvenner» og eventuelle FB/SPOND grupper dere er medlem av som følge av opptak i partiene.


Ellers ønsker vi alle hjertelig velkommen til et nytt turnår og gleder oss til å komme i gang 🙂

Med vennlig hilsen
Narvik Turnforening