SPAREBANK 1 NORD-NORGE – LANGSIKTIG SAMARBEIDSPARTER FOR NTF!

Vi har jobbet lenge for at turnforeningen skal få rom for flere gymnaster og bedre forhold for bedre trening. Nå har SpareBank 1 Nord-Norge valgt å støtte oss i vårt arbeid videre mot dette. Vi har fått 750 000 kroner fra Samfunnsløftet til turnhall og utstyr.

TAKK SPAREBANK1 NORD-NORGE! DET ER SÅ HERLIG!

Nå som vi i tillegg til samfunnsløftet har fått på plass en langsiktig avtale med støtte til vårt arbeid, kan vi stille inn siktet skarpere mot våre mål og visjoner for et bredere og mer tilpasset tilbud til våre medlemmer og lokalidretten.

 

Hva Samfunnsløftet er? Det er når overskuddet i SNN pløyes tilbake til oss – samfunnet som skapte banken. Vi i nord eier banken i lag og som kunde er vi med på å skape overskuddet – som blir til Samfunnsløftet. Samfunnsløftet skal støtte møteplasser som skaper aktivitet og styrker lokal identitet og tilhørighet.