Styret innkaller til årsmøte i Narvik Turnforening.

Årsmøtet avholdes 23. mars kl 18:00, og gjennomføres digitalt. Det vil bli sendt ut ytterligere informasjon for digital påmelding/deltakelse.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 9. mars 2021 til post@narvikturn.no. Se nederst i dette innlegget for mal.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på facebook-gruppen NTF Turnvenner og på hjemmesiden.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Anett Kristensen kontaktes på post@narvikturn.no

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Mal for saker til årsmøtet følger. Mal synliggjør hva som er viktig i beskrivelsen av saken, og det er ikke nødvendig med samme layout.