Treningsoppstart høst 2020

Vi planlegger oppstart ca 2 uker etter skolestart, men på grunn av nytt medlemssystem får ingen registrert seg ennå. Eksisterende medlemmer vil få tilbud om plass, og nye medlemmer vil få mulighet til å registrere seg når det nye systemet er på plass.

Konkurransepartiene starter opp etter beskjed fra trener.